1964
  IND.QUALIFICATION. Eskilstuna 6/8, Avesta 9/8, Västervik 12/8.
28p.Björn Knutsson Varg
27p.Göte Nordin Get
24p.Bernt Nilsson Get
23p.Sören Sjösten Varg
22p.Leif Larsson Get
20p.Rune Sörmander Dack Ove Fundin Kap
19p.Curt Eldh Varg Per-Tage Svensson Dack
17p.Per-Olof Söderman Varg
16p.Hans Holmqvist Mas Bengt Jansson Get
15p.Bo Magnusson Kap
14p.Bengt Svensson Örn
13p.Gunnar Malmqvist Njud Bo Josefsson Njud
12p.Willihard Thomsson Mas
 8p.Åke Andersson Dack
 7p.Bengt Brannefors Kap
 6p.Leif Enecrona Gam
 5p.Lars Jansson Get Runo Wedin Varg
 4p.Olle Nygren Varg
 3p.Inge Gustafsson Dack Bo Håkansson Örn
 1p.Arne Hansson Kap 
  16 to final.
 
  IND.FINAL. Stockholm 25/9.       JUNIOR. Stockholm 20/8.
 1.Ove Fundin    Kaparna   14+  1.Karl-E. Andersson Kaparna   14
 2.Rune Sörmander  Dackarna  14+  2.Nils Ringström   Taxarna   13+
 3.Björn Knutsson  Vargarna  12   3.Hans Olsson    Kaparna   13+
 4.Sören Sjösten   Vargarna  11   4.Jan Simensen    Dackarna  12
 5.Göte Nordin    Getingarna 10   5.Sune Stark     Filbyterna  9
 6.Leif Larsson   Getingarna 10   6.Uno Lindstrand   Kaparna   8
 7.Per-Tage Svensson Dackarna   7   7.Tord Westlund   Masarna   8
 8.Gunnar Malmqvist Njudungarna 7   8.Rolf Ekberg    Dackarna   7
 9.Bernt Nilsson   Getingarna  6   9.Sixten Karlberg  Indianerna  6
10.Per-Olof Söderman Vargarna   6  10.Göran Jansson   Kaparna   5
11.Bengt Jansson   Getingarna  5  11.Rolf Johansson   Dackarna   5
12.Bo Magnusson   Kaparna   5  12.Floydh Olsson   Filbyterna  4
13.Bengt Svensson  Örnarna   4  13.Ryno Westergren  Vargarna   4
14.Hans Holmqvist  Folkare   3  14.Yngve Nilsson   Taxarna   4
15.Bo Josefsson   Njudungarna 3  15.K.-E. Jacobsson  Filbyterna  3
16.Curt Eldh     Vargarna   2  16.Bengt Andersson  Getingarna  3R
17.Willihard Thomsson Folkare   1R  17.Thomas Gunnarsson Örnarna   2
                     Sture Lindblom   Smederna  qns
                     Conny Samuelsson  Njudungarna qns
                     Leif Söderberg   Taxarna   qns
 
 PAIRS. Göteborg 2/10.
1.Vargarna   23 Björn Knutsson 13 Sören Sjösten 10
2.Getingarna  20 Göte Nordin 14 Leif Larsson 6
3.Dackarna   13 Rune Sörmander 10 Per-Tage Svensson 3
4.Örnarna   13 Sven Sigurd 8 Bengt Svensson 5
5.Kaparna   11 Bo Magnusson 8 Bengt Brannefors 3
6.Njudungarna 10 Bo Josefsson 6 Gunnar Malmqvist 4
 
 DIVISION 1        DIVISION 2        DIVISION 3 A
1.Getingarna  17    1.Vargarna   23    1.Taxarna    9
2.Dackarna   15    2.Masarna    16    2.Indianerna   7½
3.Kaparna    15    3.Njudungarna  10    3.Smederna    6½
4.Örnarna    1    4.Gamarna    8½    4.Rospiggarna  4
             5.Filbyterna   2½    5.Lejonen    3
                           DIVISION 3 B
                          1.Kaparna B   11
                          2.Dackarna B  10
                          3.Örnarna B   5
Smålands Lejon became Lejonen.           4.Njudungarna B 3½
Folkare became Masarna.               5.Masarna B   1½
 
              POINTS AND AVERAGES.
 
 Getingarna     M  P P/Hx5    Dackarna      M  P P/Hx5
Leif Larsson    8 63 10.16    Per-Tage Svensson  8 78 12.19
Göte Nordin     6 55 11.46    Rune Sörmander   7 56 10.00
Bengt Jansson    8 48 8.28    Inge Gustafsson   8 36 6.00
Bernt Nilsson    7 39 10.83    Åke Andersson    7 28 5.38
Arne Carlsson    4 32 10.00    Göran Johansson   3  6
Lars Jansson    4  5 2.78    Jan Simensen    1  3
Bengt Andersson   1  1       Sigvard Johansson  2  1
 
 Kaparna                Örnarna
Bo Magnusson    8 65 10.16    Bengt Svensson   8 44 7.10
Bengt Brannefors  8 57 9.19    Sven Sigurd     7 27 4.82
Arne Hansson    8 44 6.87    Tore Larsson    8 17 3.27
Tommy Bergqvist   6 18 4.29    Bo Håkansson    5 16 4.71
Karl-Erik Andersson 3 12       Sven Kirkhoff    2  3
Ove Fundin     1  5       Bengt Larsson    3  3 1.50
Allan Dahlöf    1  0       Åke Svensson    5  2
 
 Division 2     Team   P    Division 3 A    Team P/Hx5
Björn Knutsson   Vargar.      Bernt Hörnfeldt  Smeder.15.00
Per-Olof Söderman Vargar.      Lars Jansson    Rospig.12.50
Gunnar Malmqvist  Njudun.      Nils Ringström   Taxar. 10.94
Leif Enecrona   Gamar.       Leif Söderberg   Taxar. 10.31
Hans Holmqvist   Masar.       Bernt Persson   Smeder. 9.67
Bo Josefsson    Njudun.      Per Sjöholm    Indian. 9.37
Runo Wedin     Vargar.      Sören Everlid   Indian. 9.17
Curt Eldh     Vargar.      Sixten Karlberg  Indian. 9.06
Willihard Thomsson Masar.       J.-O. Malm     Indian. 8.21
Hans Utterström  Masar.       Per-Åke Lundgren  Rospig. 8.12
Floydh Olsson   Filbyt.      Yngve Nilsson   Taxar. 7.87
                   Ryno Westergren  Smeder. 7.69
 
                    Division 3 B
                   Karl-E. Andersson Kap.B 14.37
                   Rolf Johansson   Dack.B 12.81
                   Uno Lindstrand   Kap.B 13.00
                   Hans Olsson    Kap.B 12.19
                   Jan Simensen    Dack.B 10.31
                   Sigvard Johansson Dack.B 9.69
                   Sven Kirkhoff   Örn.B  9.09
                   Rolf Ekeberg    Dack.B 8.44
                   Tord Westlund   Mas.B  8.44
 
 SVEMO-CUP. Borås 16/10.
1.Kaparna       29+   2.Vargarna      29+
 Ove Fundin     10    Per-Olof Söderman  12
 Bo Magnusson     7    Sören Sjösten    10
 Arne Hansson     7    Björn Knutsson    4
 Bengt Brannefors   5    Curt Eldh      3
3.Masarna       21   4.Getingarna     17
 Hans Utterström   8    Göte Nordin     7
 Hans Holmqvist    7    Bengt Jansson    5
 Thord Westlund    4    Leif Larsson     4
 Willihard Thomsson  2    Lars Jansson     1
 
              TEST MATCHES.
 
 Malmö 15/9.
Sovjet 48 B.Samorodov 11 I.Plechanov 10 G.Kadyrov 9 J.Chekranov 6
 V.Trofimov 6 G.Kurilenko 6 V.Kovalenko 1 V.Moiseev 0
Sweden 36 O.Fundin 11 G.Nordin 11 B.Magnusson 5 B.Knutsson 5
 R.Sörmander 2 B.Josefsson 2 P-O.Söderman 0 G.Malmqvist 0
 
Index 1965