1965
  IND.QUALIFICATION. Målilla 1/8, Avesta 8/8, Göteborg 25/8.
29p.Ove Fundin Kap
26p.Göte Nordin Get
25p.Björn Knutsson Varg Bengt Jansson Get
23p.Leif Enecrona Gam
20p.Sören Sjösten Varg Per-Olof Söderman Varg
18p.Arne Carlsson Get
17p.Per-Tage Svensson Dack
16p.Bo Josefsson Njud Leif Larsson Get
15p.Bengt Brannefors Kap Sven Sigurd Örn Gunnar Malmqvist Njud
14p.Curt Eldh Varg
13p.Arne Hansson Kap Bengt Svensson Örn
 9p.Kurt Westlund Mas
 6p.Bo Magnusson Kap Runo Wedin Varg Inge Gustafsson Dack
 5p.Nils Ringström Tax Hans Holmqvist Mas
 3p.Floyd Ohlsson Filb
 1p.Per-Lennart Eriksson Gam
  16 to final.
 
  IND.FINAL. Stockholm 16/10.      JUNIOR. Gislaved 2/10. 
 1.Göte Nordin    Getingarna 14+  1.Therje Henriksson Lejonen   15
 2.Ove Fundin    Kaparna   14+  2.Hans Olsson    Kaparna   14
 3.Leif Larsson   Getingarna 13   3.Willy Friberg   Lejonen   13
 4.Per-Olof Söderman Vargarna  11   4.Björn Torsson   Lejonen   10
 5.Bengt Jansson   Getingarna 10   5.Uno Lindstrand   Kaparna   10
 6.Leif Enecrona   Gamarna   10   6.Sune Stark     Filbyterna  9
 7.Bo Magnusson   Kaparna   8   7.Dick Svensson   Kaparna   7
 8.Bengt Svensson  Örnarna   7   8.Tomas Johansson  Lejonen   7
 9.Arne Carlsson   Getingarna  7   9.Kjell Karlsson   Filbyterna  7
10.Kurt Westlund   Folkare   7  10.Thomas Gunnarsson Indianerna  7
11.Bo Josefsson   Njudungarna 6  11.Yngve Nilsson   Stjärnorna  5
12.Bengt Brannefors Kaparna   6  12.Kent Jansson    Njudungarna 5
13.Runo Wedin    Vargarna   3  13.Jerry Jegård    Njudungarna 4
14.Nils Ringström  Taxarna   3R  14.Ronnie Åhman    Vargarna   2
15.Sven Sigurd    Örnarna   1  15.Göran Jansson   Kaparna   2
16.Arne Hansson   Kaparna   0  16.Sture Lindblom   Vargarna   1
17.Gunnar Malmqvist Njudungarna 0  17.Egon Stengarn   Taxarna   1
  Björn Knutsson  Vargarna  qns   Anders Michanek  Gamarna   qns
  Sören Sjösten   Vargarna  qns   Conny Samuelsson  Njudungarna qns
  Per-Tage Svensson Dackarna  qns   Bernt Persson   Vargarna  qns
  Curt Eldh     Vargarna  qns   Sören Enander   Njudungarna qns
                     Jan Simensen    Dackarna  qns
 
 PAIRS. Västervik 3/10.
1.Gamarna   22 Leif Enecrona 15 Anders Michanek 7
2.Getingarna  19 Göte Nordin 14 Bengt Jansson 5
3.Vargarna   18 Per-Olof Söderman 10 Sören Sjösten 8
4.Dackarna   13 Jan Simensen 10 Sigvard Johansson 3
5.Örnarna    9 Sven Sigurd 6 Bengt Larsson 3
6.Kaparna    8 Ove Fundin 7 Bengt Brannefors 1
 
 DIVISION 1        DIVISION 2        DIVISION 3 A
1.Getingarna  17    1.Gamarna    20½    1.Lejonen    9
2.Vargarna   16    2.Njudungarna  18½    2.Indianerna   9
3.Kaparna    15½    3.Masarna    9    3.Smederna    8
4.Örnarna    8½    4.Taxarna    8    4.Stjärnorna   4
5.Dackarna    3    5.Filbyterna   4    5.Rospiggarna  0
                           DIVISION 3 B
                          1.Kaparna B   11
                          2.Örnarna B   7
                          3.Njudungarna B 6
                          4.Dackarna B   5
                          5.Masarna B   1
 
              POINTS AND AVERAGES.
 
 Getingarna     M  P  P/M    Vargarna      M  P  P/M
Bengt Jansson    8 72  9.0    Per-Olof Söderman  8 68  8.5
Leif Larsson    8 55  6.9    Björn Knutsson   6 65 10.8
Göte Nordin     5 48  9.6    Sören Sjösten    6 46  7.7
Lars Jansson    5 22  4.4    Runo Wedin     6 17  2.7
Arne Carlsson    4 14  3.5    Curt Eldh      3 13  4.3
Lars-Ove Lundgren  3  4  1.3    Bernt Persson    4  4  1.0
Gösta Engström   1  0       Ryno Westergren   1  4
                   Sture Lindblom   1  1
 Kaparna
Ove Fundin     7 62  8.9    Örnarna
Bo Magnusson    7 43  6.1    Bengt Svensson   8 51  6.4
Bengt Brannefors  7 41  5.9    Sven Sigurd     7 41  5.9
Karl-Erik Andersson 6 38  6.3    Bengt Larsson    8 36  4.5
Arne Hansson    6 27  3.9    Håkan Karlsson   5 19  3.7
Hans Olsson     2  8       Tore Larsson    3  9  3.0
Allan Dahlöf    1  2       Bo Håkansson    1  4
                   Göran Norlén    1  2    *
 Dackarna
Per-Tage Svensson  8 68  8.5    Division 2     Team  P/M
Inge Gustafsson   7 25  3.4    Leif Enecrona   Gamar. 11.5
Jan Simensen    8 30  3.7    Anders Michanek  Gamar.  9.6
Sigvard Johansson  6  8  1.3    Gunnar Malmqvist  Njud.  9.4
Rolf Johansson   4  7  1.7    Bo Josefsson    Njud.  9.1
Rolf Ekberg     2  4       Hans Holmqvist   Masar.  9.0
Göran Norlén    1  1    *   Willihard Thomsson Masar.  8.3
                   Hans Utterström  Masar.  8.2
 Div.3 A      Team  P/M    Nils Ringström   Taxar.  7.6
Bernt Persson   Smeder. 12.0    Kurt Westlund   Masar.  6.9
Willy Friberg   Lejon.  9.0    Conny Samuelsson  Njud.  6.3
Lars-Ove Lundgren Rospig. 7.5    Torbjörn Harrysson Taxar.  6.1
Bengt Andersson  Rospig. 7.0    Sune Stark     Filbyt. 5.9
Per-Å. Gerhardsson Indian. 7.0    Sören Enander   Njud.  5.4
K.-G. Rydström   Lejon.  7.0    Per-Lenn. Eriksson Gamar.  5.2
Björn Torsson   Lejon.  6.7    Åke Andersson   Njud.  5.1
Sixten Karlberg  Indian. 6.5   
Ronnie Åhman    Smeder. 6.2    Div.3 B      Team   P
Tomas Johansson  Lejon.  6.0    Hans Olsson    Kap. B  43
Yngve Nilsson   Stjärn. 6.0    Dick Svensson   Kap. B  38
Olle Åhnström   Stjärn. 6.0    Conny Samuelsson  Njud. B  37
                   Bengt Larsson   Örn. B  36
                   Jan Simensen    Dack. B  34
                   Uno Lindstrand   Kap. B  32
                   Sigvard Johansson Dack. B  27
                   Rolf Karlsson   Örn. B  26
 
 SVEMO-CUP. Eskilstuna 24/9.
1.Vargarna      36   2.Kaparna       26
 Björn Knutsson   12    Ove Fundin     10
 Per-Olof Söderman  11    Bo Magnusson     6
 Sören Sjösten    10    Bengt Brannefors   6
 Curt Eldh      3    Karl-Erik Andersson 4
3.Getingarna     25   4.Örnarna       9
 Bengt Jansson    12    Bengt Svensson    5
 Leif Larsson     8    Bengt Larsson    2
 Göte Nordin     4    Sven Sigurd     1
 Bengt Andersson   1    Håkan Karlsson    1
 
              TEST MATCHES.
 
 Malmö 21/9.
Sweden 58 O.Fundin 12 B.Knutsson 11 P-O.Söderman 10 B.Jansson 9
 K-E.Andersson 8 L.Larsson 5 B.Svensson 3 P-T.Svensson 0
Sovjet 26 I.Plechanov 8 V.Sokolov 5 V.Trofimov 5 V.Moiseev 4
 G.Kadyrov 2 G.Kurilenko 1 V.Kornev 1
 
 Göteborg 23/9.
Sweden 47 O.Fundin 10 B.Knutsson 9 P-T.Svensson 8 P-O.Söderman 7
 B.Jansson 6 B.Brannefors 4 K-E.Andersson 3 A.Hansson 0
Sovjet 37 I.Plechanov 10 V.Sokolov 9 J.Chekranov 5 V.Trofimov 5
 G.Kurilenko 3 G.Kadyrov 2 V.Moiseev 2 V.Kornev 1
 
Index 1966