1982
 IND.QUALIFICATION. Hallstavik 8/8.
1.Anders Michanek Get 14 2.Per Jonsson Get 12 3.Uno Johansson Njud 12
4.Bengt Jansson Skep 11+ 5.Bernt Persson Smed 11+ 6.Sören Karlsson Ind 11+
7.Anders Kling Dack 9 8.Peder Messing Skep 9 9.Roger Gustavsson Njud 7
10.Lennart Bengtsson Smed 7 11.Mikael Messing Skep 6 12.Sören Brolin Gam 5
13.Torbjörn Eriksson Rosp 3R 14.Mats Olsson Örn 2 15.Jan Ericsson Solk 0
16.Lennart Bengtsson Smed 0
 5 to final.
 
 IND.QUALIFICATION. Motala 8/8.
1.Lillebror Johansson Solk 15 2.Kent Bäär Solk 12 3.Börje Klingberg
Njud 12 4.Richard Hellsén Get 11 5.Karl-Erik Claesson Örn 11 6.Börje Ring
Örn 9 7.Benny Ekberg Skep 8 8.Åke Axelsson Pir 8 9.Göran Waltersson
Njud 7 10.Magnus Jonsson Smed 6 11.Per Blom Gam 5 12.Bengt-Olof Karlsson
Varg 5 13.Stefan Andersson Örn 5 14.Björn Andersson Kap 2 15.Tommy Steen
Ind 2 16.Tomas Pettersson Smed 2
 5 to final.
 
 IND.QUALIFICATION. Vetlanda 9/8.
1.Tommy Nilsson Get 14+ 2.Hans Danielsson Lej 14+ 3.Pierre Brannefors
Kap 13 4.Conny Samuelsson Njud 10+ 5.Ulf Blomqvist Njud 10+ 6.Åke Fridell
Ind 10+ 7.Jan Davidsson Örn 9 8.Gert Carlsson Smed 7 9.Alf Trofast Lej 6
10.Anders Eriksson Lej 5 11.Lars Ericsson Solk 5 12.Peter Johansson Skep 4
13.Steinar Rydén 4R 14.Lars-Olof Karlsson Bras 3 15.Kenneth Nyström Örn 3
16.Jon Hovind Bys 2 17.Kenneth Gustafsson Njud 2R
 5 to final, Jan Andersson Kap seeded to final.
 
  IND.FINAL. Eskilstuna 10/9.      JUNIOR. Kumla 11/9.
 1.Anders Michanek  Getingarna 14   1.Magnus Jonsson   Smederna  13+
 2.Tommy Nilsson   Getingarna 13   2.Kjell Nielsen   Solkatterna 13+
 3.Jan Andersson   Kaparna   12   3.Leif Wahlman    Vargarna  11+
 4.Richard Hellsén  Getingarna 11   4.Anders Kling    Dackarna  11+
 5.Per Jonsson    Getingarna 10   5.Niclas Johansson  Smederna  11+
 6.Hans Danielsson  Lejonen   10   6.Per Jonsson    Getingarna 10
 7.Lillebr.Johansson Solkatterna 10   7.Kent Bäär     Solkatterna 10
 8.Bernt Persson   Smederna   7   8.Conny Ivarsson   Njudungarna 7
 9.Uno Johansson   Njudungarna 7   9.Stefan Karlsson  Indianerna  7
10.Pierre Brannefors Kaparna   7  10.Kent Björk     Solkatterna 7
11.Karl-E. Claesson Örnarna   6  11.Leif Karlsson   Masarna   5
12.Bengt Jansson   Skepparna  5  12.Hans Hallén    Valsarna   4
13.Börje Klingberg  Njudungarna 3  13.Tony Olsson    Bysarna   4
14.Ulf Blomqvist   Njudungarna 3  14.Erik Stenlund   Getingarna  3
15.Conny Samuelsson Njudungarna 1  15.Per-Otto Ekman   Örnarna   2
16.Kent Bäär     Solkatterna 1  16.Kent Rickardsson  Smederna   2R
                    17.Mikael Almqvist  Lejonen   1
                    18.Håkan Karlsson   Dackarna   1R
                     Jonny Broman    Indianerna qns
                     Dick Jegård    Örnarna   qns
 
 PAIRS. Gislaved 10/6.
1.Getingarna  24 Tommy Nilsson 13 Richard Hellsén 11
2.Smederna   23 Lennart Bengtsson 13 Gert Carlsson 10
3.Lejonen   22 Hans Danielsson 15 Anders Eriksson 7
4.Njudungarna 18 Uno Johansson 12 Conny Samuelsson 6
5.Indianerna  17 Tommy Steen 16 Håkan Andersson 1
6.Örnarna   15 Karl-Erik Claesson 13 Jan Davidsson 2
7.Skepparna   7 Bengt Jansson 6 Peter Johansson 1
 
 ELITE LEAGUE       DIVISION 1 North     DIVISION 2 Northeast
1.Getingarna  16    1.Solkatterna  20    1.Lindarna   18
2.Njudungarna  12    2.Skepparna   16    2.Vikingarna  17
3.Smederna   10    3.Gamarna    8    3.Valsarna   13
4.Örnarna    10    4.Rospiggarna  8    4.Gävle     0
5.Indianerna   8    5.Masarna    6     DIVISION 2 Southwest
6.Lejonen    4    6.Eldarna    2    1.Brassarna   10
              DIVISION 1 South     2.Gnistorna   8
             1.Kaparna    18    3.Pilarna    6
             2.Dackarna   11    4.Korparna    0
             3.Vargarna   10  
             4.Bysarna    10  
             5.Piraterna   6  
             6.Filbyterna   5
 
              POINTS AND AVERAGES.
 
 Getingarna     M P P+b/Hx5    Njudungarna    M P P+b/Hx5
Anders Michanek   9 128 14.33    Conny Samuelsson  10 110 11.15
Tommy Nilsson   10 114 11.86    Uno Johansson   10 108 11.27
Richard Hellsén   9 106 12.78    Börje Klingberg  10 77 8.98
Per-O. Gudmundsson 10 81 9.90    Göran Waltersson  10 71 8.91
Per Jonsson    10 69 8.47    Ulf Blomqvist   10 46 7.37
Thomas Hydling   9 28       Roger Gustavsson  7 43 7.62
Jimmy Nilsen    10 26       Kenneth Gustafsson 10 27
Jimmie Magnusson  8  8       Conny Ivarsson   6 21
Kent Eriksson    1  0       Per Henriksson   6  8
Patrik Petterson  1  0       Roddy Stigsson   1  0
 
 Smederna               Örnarna
Lennart Bengtsson 10 100 10.40    Karl-Erik Claesson 9 95 10.31
Bernt Persson    9 94 11.59    Jan Davidsson    9 72 8.70
Gert Carlsson   10 76 8.27    Kenneth Nyström   9 67 8.59
Stefan Salmonsson  9 71 8.30    Mats Olsson     9 65 8.56
Tomas Pettersson  10 51 6.70    Börje Ring     9 54 7.75
Magnus Jonsson   8 44 7.97    Stefan Andersson  9 33
Niclas Johansson  8 22       Weine Ström     9 24
Fredrik Sundgren  6  9       Dick Jegård     4 15
Kent Rickardsson  4  6       Claes Johansson   1  2
Kent Gustafsson   1  1       Per-Otto Ekman   1  0
Robert Öhlin    1  0       Robert Hedfors   1  0
Christer Johansson 2  0
                    Lejonen
 Indianerna              Hans Danielsson   9 125 12.86
Sören Karlsson   9 98 11.44    Anders Eriksson   8 72 9.02
Tommy Steen    10 90 8.80    Alf Trofast     9 65 7.66
Åke Fridell    10 89 9.51    Lars Rosberg    8 40
Stefan Karlsson  10 58 6.98    Tommy Celander   9 17
Christer Sjöbom  10 52 6.90    Glenn Andersson   9 16
Håkan Andersson   6 30       Mikael Almqvist   9 13
Thomas Engman    9 11       Patrik Åhlund    8 12
Leif Andersson   4 10
Johnny Broman    3  7       Div.1 South    Team  P/M
Per-Å. Gerhardsson 2  2       Jan Andersson   Kapar. 14.9
Bengt Fogelberg   3  2       Pierre Brannefors Kapar. 13.9
Ove Österberg    1  1       Björn Andersson  Kapar. 13.2
                   Åke Axelsson    Pirat. 12.1
 Div.1 North    Team  P/M    Jon Hovind     Bysar. 12.0
Lilleb. Johansson Solkat. 13.5    Mikael Blixt    Vargar. 11.4
Sören Brolin    Gamar. 13.0    Anders Kling    Dackar. 11.3
Jan Ericsson    Solkat. 12.9    Leif Wahlman    Vargar. 10.0
Tommy Johansson  Skepp. 12.3    Jan Lundgren    Dackar. 9.7
Bengt Jansson   Skepp. 12.0    Steinar Rydén   Dackar. 9.6
Lars Ericsson   Solkat. 10.9    Jan-Erik Ottosson Dackar. 9.3
Dan Sundén     Eldar. 10.2    Ragnar Holm    Filbyt. 8.8
Lars Carlsson   Masar. 10.1    Lars Johansson   Pirat.  8.4
Mikael Messing   Skepp.  9.9    Rolf Sundberg   Vargar. 8.3
Kent Björk     Solkat. 9.9    Anders Thörnström Filbyt. 8.2
Per Blom      Gamar.  9.9    Peter Danielsson  Pirat.  8.0
Kent Pettersson  Rospig. 9.2    Stefan Thorsell  Filbyt. 7.4
Lars Pettersson  Eldar.  9.1    Kenneth Selmosson Kapar.  7.3
Kent Bäär     Solkat. 9.0    Bengt-O. Karlsson Vargar. 7.3
Leif Karlsson   Masar.  8.3
Thord Löwdin    Masar.  8.0    Div.2 Southwest
Benny Ekberg    Skepp.  7.6    Karl-Henry Boo   Gnist. 12.5
Torbjörn Eriksson Rospig. 7.5    Patrik Andersson  Gnist. 12.3
                   Lars-O. Karlsson  Brass. 12.0
 Div.2 Northeast           Conny Gustavsson  Pilar. 11.2
Eddie Davidsson  Valsar. 11.2    Roar Richvoldsen  Korpar. 11.2
Hans Hallén    Valsar. 10.1    Per Pedersen    Gnist. 11.0
Cacimier Nilsson  Lindar. 9.0    Gunnar Karlsson  Pilar. 10.7
Kent V Eriksson  Viking. 8.6    Åke Andersson   Brass.  9.5
Peter Tallberg   Lindar. 7.0
Anders Widén    Lindar. 6.4
 
 PLAY OFF SEMIFINAL 1:1. Mariestad 1/9.
 Örnarna       57   Njudungarna     39
 Karl-Erik Claesson 14   Börje Klingberg   12
 Jan Davidsson    12   Conny Samuelsson   7
 Mats Olsson     10   Uno Johansson    7
 Stefan Andersson   9   Göran Waltersson   5
 Börje Ring      6   Ulf Blomqvist    3
 Kenneth Nyström   5   Conny Ivarsson    2
 Dick Jegård     1   Kenneth Gustafsson  2
 Weine Ström     0   Roger Gustavsson   1
 
 SEMIFINAL 1:2. Vetlanda 3/9.
 Njudungarna     51   Örnarna       43
 Uno Johansson    14   Karl-Erik Claesson 13
 Göran Waltersson  10   Börje Ring     10
 Ulf Blomqvist    8   Kenneth Nyström   8
 Börje Klingberg   6   Mats Olsson     5
 Conny Samuelsson   5   Jan Davidsson    4
 Roger Gustavsson   5   Stefan Andersson   2
 Conny Ivarsson    3   Weine Ström     1
 Kenneth Gustafsson  0   Dick Jegård     0
 
Run off x3 heat. Njudungarna 11. Örnarna 7.
 
Aggregate. Njudungarna 2+2-90. Örnarna 2+0-100. Njudungarna to final.
Örnarna to consolation final.
 
 SEMIFINAL 2:1. Eskilstuna 2/9.
 Getingarna     64   Smederna      31
 Richard Hellsén   15   Bernt Persson    9
 Anders Michanek   14   Stefan Salmonsson  7
 Tommy Nilsson    9   Lennart Bengtsson  7
 Per-Ove Gudmundsson 8   Gert Carlsson    6
 Per Jonsson     7   Magnus Jonsson    1
 Jimmy Nilsen     6   Niclas Johansson   1
 Thomas Hydling    5   Tomas Pettersson   0
               Fredrik Sundgren   0
 
 SEMIFINAL 2:2. Stockholm 8/9.
 Getingarna     64   Smederna      31
 Richard Hellsén   15   Bernt Persson    11
 Anders Michanek   12   Lennart Bengtsson  9
 Tommy Nilsson    11   Gert Carlsson    7
 Per-Ove Gudmundsson 9   Kent Rickardsson   3
 Per Jonsson     9   Stefan Salmonsson  1
 Jimmy Nilsen     5   Niclas Johansson   0
 Jimmie Magnusson   2   Fredrik Sundgren   0
 Thomas Hydling    1   Magnus Jonsson    0
 
Aggregate. Getingarna 4-128. Smederna 0-62. Getingarna to final.
Smederna to consolation final.
 
 PLAY OFF CONSOLATION FINAL 1. Eskilstuna 15/9.
 Smederna      65   Örnarna       30
 Bernt Persson    14   Karl-Erik Claesson 11
 Magnus Jonsson   13   Stefan Andersson   9
 Gert Carlsson    11   Mats Olsson     5
 Stefan Salmonsson  10   Jan Davidsson    2
 Kent Rickardsson   8   Börje Ring      2
 Lennart Bengtsson  7   Claes Johansson   1
 Niclas Johansson   2   Weine Ström     0
               Robert Hedfors    0
 
 CONSOLATION FINAL 2. Mariestad 16/9.
 Smederna      58   Örnarna       38
 Bernt Persson    12   Karl-Erik Claesson 13
 Gert Carlsson    12   Jan Davidsson    9
 Magnus Jonsson   10   Mats Olsson     8
 Lennart Bengtsson  10   Stefan Andersson   4
 Stefan Salmonsson  8   Börje Ring      4
 Kent Rickardsson   2   Weine Ström     0
 Niclas Johansson   2   Robert Hedfors    0
 Fredrik Sundgren   2   Claes Johansson   0
 
Aggregate. Smederna 4-123. Örnarna 0-68. Smederna get third place.
 
 PLAY OFF FINAL 1. Vetlanda 14/9.
 Getingarna     53   Njudungarna     42
 Tommy Nilsson    15   Göran Waltersson  11
 Richard Hellsén   11   Uno Johansson    10
 Per Jonsson     7   Roger Gustavsson   7
 Per-Ove Gudmundsson 7   Ulf Blomqvist    7
 Jimmy Nilsen     6   Conny Ivarsson    3
 Anders Michanek   5   Börje Klingberg   2
 Jimmie Magnusson   2   Kenneth Gustafsson  2
 Thomas Hydling    0   Conny Samuelsson   0
 
 FINAL 2. Stockholm 16/9.
 Getingarna     54   Njudungarna     42
 Anders Michanek   14   Uno Johansson    11
 Tommy Nilsson    13   Göran Waltersson   8
 Richard Hellsén   12   Conny Samuelsson   6
 Per-Ove Gudmundsson 6   Conny Ivarsson    5
 Per Jonsson     5   Ulf Blomqvist    5
 Jimmy Nilsen     3   Kenneth Gustafsson  4
 Thomas Hydling    1   Roger Gustavsson   3
 Jimmie Magnusson   0   Börje Klingberg   0
 
Aggregate. Getingarna 4-107. Njudungarna 0-84. Getingarna team champions.
 
 PROMOTION MATCH 1:1 Elite league-division 1. Karlstad 4/9.
 Indianerna     51   Solkatterna     45
 Tommy Steen     14   Lillebror Johansson 11
 Sören Karlsson   10   Kent Björk     10
 Stefan Karlsson   8   Kjell Nielsen    9
 Åke Fridell     8   Lars Ericsson    8
 Christer Sjöbom   7   Jan Ericsson     4
 Håkan Andersson   2   Tony Widing     3
 Ove Österberg    2   Kent Bäär      0
 Jonny Broman     0
 
 MATCH 1:2. Kumla 7/9.
 Indianerna     55   Solkatterna     41
 Tommy Steen     14   Jan Ericsson    11
 Sören Karlsson   12   Lillebror Johansson 9
 Åke Fridell     8   Lars Ericsson    8
 Christer Sjöbom   7   Kent Björk      7
 Håkan Andersson   7   Kent Bäär      4
 Stefan Karlsson   5   Tony Widing     1
 Ove Österberg    2   Kjell Nielsen    1
 Jonny Broman     0
 
Aggregate. Indianerna 4-106. Solkatterna 0-86. Indianerna remain in elite
league. Solkatterna to elite league due to expansion.
 
 MATCH 2:1. Göteborg 8/9.
 Kaparna       54   Lejonen       42
 Jan Andersson    14   Hans Danielsson   13
 Björn Andersson   14   Anders Eriksson   13
 Pierre Brannefors  12   Alf Trofast     9
 Kari Virta      5   Lars Rosberg     3
 Mats Andersson    5   Glenn Andersson   2
 Mikael Relfsson   3   Tommy Celander    1
 Gert Gillholm    1   Patrik Åhlund    1
 
 MATCH 2:2. Gislaved 12/9.
 Lejonen       55   Kaparna       41
 Hans Danielsson   13   Jan Andersson    16
 Lars Rosberg    12   Björn Andersson   9
 Alf Trofast     9   Pierre Brannefors  8
 Anders Eriksson   8   Mikael Relfsson   4
 Glenn Andersson   7   Kari Virta      2
 Patrik Åhlund    4   Stefan Hjort     1
 Tommy Celander    2   Mats Andersson    1
 
 MATCH 2:3. Göteborg 18/9.
 Kaparna       49   Lejonen       46
 Björn Andersson   14   Hans Danielsson   14
 Jan Andersson    12   Anders Eriksson   11
 Pierre Brannefors  12   Alf Trofast     8
 Mats Andersson    4   Lars Rosberg     7
 Kari Virta      3   Patrik Åhlund    3
 Mikael Relfsson   2   Tommy Celander    3
 Stefan Hjort     2   Glenn Andersson   0
 
Aggregate. Kaparna 4-144. Lejonen 2-143. Kaparna to elite league. Lejonen
to division 1, but later relegated on own initiative to division 2.
 
              TEST MATCHES.
 
 Norrköping 11/5.
USA 59 B.Penhall 16 B.Schwartz 12 K.Moran 12 R.Preston 9
 L.King 6 S.Gresham 4 B.Oxley 0
Sweden 49 J.Andersson 15 A.Michanek 14 T.Nilsson 8 B.Andersson 6
 R.Hellsén 5 H.Danielsson 1 A.Eriksson 0
 
 Stockholm 12/5.
Sweden 61 J.Andersson 16 T.Nilsson 16 H.Danielsson 10 A.Michanek 8
 B.Andersson 6 R.Hellsén 5
USA 47 R.Preston 15 B.Penhall 13 K.Moran 9 B.Schwartz 4
 L.King 3 S.Gresham 3 B.Oxley 0
 
 Kumla 13/5.
USA 61 B.Penhall 15 K.Moran 13 B.Schwartz 10 S.Gresham 9
 R.Preston 7 L.King 7 B.Oxley 0
Sweden 47 T.Nilsson 15 J.Andersson 15 H.Danielsson 8 A.Michanek 6
 A.Eriksson 1 R.Hellsén 1 B.Andersson 1
 
 LONG-TRACK. Skövde 22/8.
1.Anders Michanek  Getingarna
2.Conny Samuelsson  Njudungarna
3.Richard Hellsén  Getingarna
4.Hans Holmqvist   Masarna
5.Gert Carlsson   Smederna
6.Rolf Sundberg   Vargarna
 
Index 1983