1984
 IND.QUALIFICATION. Örebro 27/7.
1.Pierre Brannefors Kap 14 2.Per Jonsson Get 12 3.Patrik Karlsson Varg 12
4.Lillebror Johansson Solk 12 5.Jan Davidsson Ind 11 6.Ove Österberg Ind 9
7.Magnus Johansson Smed 8 8.Johan Staaf Pir 8 9.Roger Sundberg Mas 7
10.Uno Johansson Njud 6 11.Börje Klingberg Örn 6 12.Johan Zackrisson
Varg 5 13.Mats Lööf Sol 3 14.Roger Karlsson Solk 2 15.Tommy Celander
Lej 2 16.Conny Samuelsson Njud 1 17.Kari Virta Kap 1
 5 to final.
 
 IND.QUALIFICATION. Vetlanda 29/7.
1.Jan Andersson Kap 15 2.Mikael Blixt Varg 14 3.Ulf Blomqvist Njud 13
4.Conny Ivarsson Njud 11 5.Alf Trofast Njud 11 6.Kenneth Nyström Örn 9
7.Anders Kling Kap 7 8.Tony Olsson Bys 7 9.Hans Danielsson Lej 5
10.Patrik Åhlund Lej 5 11.Mikael Reinholdsson Filb 5 12.Christer Rohlén
Ind 4 13.Kent Björk Solk 4 14.Jörgen Johansson Skep 3 15.Lars Ericsson
Solk 3 16.Åke Fridell Ind 2 17.Roger Gustavsson Njud 2 18.Tony Gudbrand
Bras 0
 5 to final.
 
 IND.QUALIFICATION. Huddinge 1/8.
1.Jimmy Nilsen Get 13 2.Anders Michanek Gam 12 3.Jan Ericsson Solk 12
4.Lars Andersson Gam 11 5.Bengt Jansson Rosp 11 6.Börje Ring Örn 9+
7.Per-Ove Gudmundsson Get 9+ 8.Kjell Nielsen Ind 8 9.Mikael Messing Rosp 7
10.Peder Messing Rosp 6 11.Gert Carlsson Smed 5 12.Tommy Lindgren Ind 5
13.Sören Brolin Gam 5 14.Dennis Löfqvist Bys 5R 15.Hans Wahlström Varg 1
16.Mikael Teurnberg Rosp 1 17.Dennis Juhlén Get 1R 18.Göran Waltersson
Njud 0
 5 to final, Tommy Nilsson Get seeded to final.
 
  IND.FINAL. Karlstad 8/9.        JUNIOR. Nässjö 15/9.
 1.Jan Andersson   Kaparna   14   1.Jimmy Nilsen    Getingarna 12+
 2.Jimmy Nilsen   Getingarna 13   2.Tony Olsson    Bysarna   12+
 3.Ulf Blomqvist   Njudungarna 12   3.Patrik Karlsson  Vargarna  11+
 4.Tommy Nilsson   Getingarna 11   4.Bo Arrhén     Gamarna   11+
 5.Pierre Brannefors Kaparna   11   5.Lars Andersson   Gamarna   10
 6.Anders Michanek  Gamarna   10   6.Kenneth Nyström  Örnarna   10
 7.Lars Andersson  Gamarna   9   7.Christer Rohlén  Indianerna  9
 8.Jan Ericsson   Solkatterna 8   8.Johan Staaf    Piraterna  8
 9.Jan Davidsson   Indianerna  6   9.Mikael Teurnberg  Rospiggarna 6
10.Bengt Jansson   Rospiggarna 5  10.Conny Ivarsson   Njudungarna 6
11.Kenneth Nyström  Örnarna   5  11.Ove Österberg   Indianerna  5
12.Conny Ivarsson  Njudungarna 5  12.Teddie Jönsson   Brassarna  5
13.Lilleb.Johansson Solkatterna 5  13.Mikael Löfqvist  Bysarna   4
14.Per Jonsson    Getingarna  4  14.Dennis Löfqvist  Bysarna   4
15.Ove Österberg   Indianerna  2  15.Mikael Messing   Rospiggarna 4
16.Alf Trofast    Njudungarna 0  16.Kjell Nielsen   Indianerna  3
17.Patrik Karlsson  Vargarna   0    Thomas Ek     Njudungarna qns
  Mikael Blixt   Vargarna  qns 
 
 PAIRS. Linköping 23/8.
1.Kaparna   27 Pierre Brannefors 15 Anders Kling 12
2.Getingarna  26 Tommy Nilsson 16 Jimmy Nilsen 10
3.Solkatterna 20 Lillebror Johansson 16 Lars Ericsson 4
4.Örnarna   15 Kenneth Nyström 10 Lars Hammarberg 5
5.Njudungarna 14 Ulf Blomqvist 7 Alf Trofast 7
6.Indianerna  13 Kjell Nielsen 10 Jan Davidsson 3
7.Vargarna   11 Hans Wahlström 6 Johan Zackrisson 5
 
 ELITE LEAGUE       DIVISION 1        DIVISION 2 North
1.Njudungarna  23    1.Solkatterna  28    1.Vikingarna  21
2.Kaparna    23    2.Rospiggarna  19    2.Tuna Rebels  21
3.Örnarna    16    3.Bysarna    16    3.Valsarna   18
4.Getingarna  15    4.Brassarna   16    4.Lindarna    9
5.Indianerna  15    5.Dackarna   16    5.Gävle     9
6.Gamarna    11    6.Filbyterna  11    6.Eldarna    5
7.Vargarna    7    7.Skepparna   4    7.Griparna    1
8.Smederna    2    8.Masarna    2     DIVISION 2 South
                          1.Lejonen    14
                          2.Piraterna   14
                          3.Korparna    6
                          4.Gnistorna   6
                          5.Pilarna    0
 
              POINTS AND AVERAGES.
 
 Kaparna      M P P+b/Hx5    Njudungarna    M P P+b/Hx5
Pierre Brannefors 14 177 13.94    Conny Samuelsson  14 128 11.25
Jan Andersson   12 176 15.00    Ulf Blomqvist   14 127 11.48
Björn Andersson  10 128 13.96    Uno Johansson   14 127 10.67
Kari Virta     13 98 8.62    Alf Trofast    13 114 9.92
Anders Kling    12 89 9.07    Göran Waltersson  14 108 9.85
Christer Johansson 12 44 4.20    Conny Ivarsson   14 77 8.94
Kenneth Selmosson 13 23 3.15    Thomas Ek      7 48 8.38
Gert Gillholm    8 17 2.66    Roger Gustavsson  10 37 7.67
Thomas Johansson  3  4 2.50    Claes Ivarsson   3  7 8.33
Björn Holmström   1  0       Roddy Stigsson   1  2
Ulf Ryhnell     1  0       Steinar Rydén    1  0

 Örnarna                Getingarna
Börje Ring     14 131 10.14    Tommy Nilsson   14 195 13.80
Kenneth Nyström  14 115 9.18    Jimmy Nilsen    13 133 11.11
Börje Klingberg  14 112 9.46    Per-O. Gudmundsson 13 97 9.11
Lars Hammarberg  14 102 8.46    Erik Stenlund   12 80 7.85
Karl-Erik Claesson 12 90 8.82    Jimmie Magnusson  13 53 6.12
Mats Olsson    14 73 7.55    Dennis Juhlén   13 53 5.70
Stefan Andersson  9 24 4.92    Peter Nahlin    12 47 6.41
Mikael Ström    9 13 5.00    Roger Söderberg  10 14 4.52
Per-Otto Ekman   4  9 6.25    Robert Bergsten  10 13 4.32
Peter Karlsson   5  5 3.89    
                    Gamarna    
 Indianerna              Anders Michanek  12 157 12.62
Jan Davidsson   13 130 10.61    Lars Andersson   13 123 10.00
Tommy Lindgren   14 120 9.56    Thomas Hydling   10 70 9.19
Kjell Nielsen   13 117 10.08    Bo Arrhén     11 69 7.79
Christer Rohlén  14 97 8.79    Kent Rickardsson  14 62 6.55
Åke Fridell    13 81 7.86    Sören Brolin    13 57 6.40
Ove Österberg   12 48 6.06    Anders Nilsson   14 51 6.18
Roland Dannö    9 26 6.52    Michael Aniander  11 36 6.18
Thomas Engman    8 22 7.11    Patric Eriksson  11 24 4.48
Sören Karlsson   4 14 6.54    Thomas Henriksson  1  0
Leif Andersson   4 11 6.36    
Sten Harnesk    4 10 5.00    Smederna    
Jonny Broman    1  0       Gert Carlsson   14 133 9.09
                   Magnus Jonsson   13 116 9.02
 Vargarna               Marko Kunelius   14 72 5.50
Patrik Karlsson  13 123 10.40    Niclas Johansson  7 58 8.38
Hans Wahlström   12 107 10.00    Tomas Pettersson  11 40 5.00
Mikael Blixt    9 103 11.96    Magnus Halvarsson 13 34 4.88
Leif Wahlman    8 98 11.25    Robert Öhlin    8 24 4.48
Johan Zackrisson  13 96 8.04    Patric Nystedt   9 21 4.64
Rolf Sundberg   12 35 4.68    Fredrik Sundgren  8 11 2.14
Tomas Söderberg  11 32 5.00    Mikael Johansson  5  5 1.92
Ulf Helander    4 15 6.54    Christer Johansson 3  4 2.00
Bengt-O. Karlsson  7 14 5.00
Kent Karlsson    6  6 2.67    Div.2 North    Team P/Hx5
Tomas Andersson   5  6 2.50    Christer Sjöbom  Viking.13.59
Raymond Forsberg  2  2       Bengt Fogelberg  Viking.13.28
Anders Olsson    2  1       Stefan Berg    Valsar.11.49
Anders Ringqvist  1  1       Eddie Davidsson  Valsar.11.21
                   Leif Mellberg   Viking.10.83
 Division 1     Team P+b/Hx5   Tommy Mannby    Tuna R.10.68
Lilleb. Johansson Solkat.14.08    Jorma Fräntilä   Viking.10.55
Bengt Jansson   Rospig.13.34    Urban Eriksson   Viking.10.50
Lars Ericsson   Solkat.13.05    Kent Gustavsson  Tuna R.10.47
Jan Ericsson    Solkat.12.70    Peter Hugosson   Tuna R.10.47
Mikael Teurnberg  Rospig.13.33    Ossi Henriksson  Tuna R.10.31
Tony Olsson    Bysar. 12.24    Kent Lindström   Valsar. 9.68
Tony Gudbrand   Brass. 11.58    Jörgen Svensson  Valsar. 9.46
Mikael Messing   Rospig.11.29    Jörgen Sävström  Valsar. 8.57
Tommy Johansson  Skepp. 11.25
Patrik Åhlund   Brass. 11.20    Div.2 South         
Roger Sundberg   Masar. 11.03    Hans Danielsson  Lejon. 14.64
Dennis Löfqvist  Bysar. 10.89    Johan Staaf    Pirat. 13.66
Kent Björk     Solkat.10.83    Stefan Salmonsson Lejon. 13.46
Mika. Reinholdsson Filbyt.10.74    Tommy Celander   Lejon. 12.75
Mikael Löfqvist  Bysar. 10.53    Lars Johansson   Pirat. 12.68
Henrik Ziegler   Dackar.10.42    Therje Henriksson Lejon. 12.50
Peder Messing   Rospig.10.28    Jan Thorstensson  Pirat. 11.59
Jan Muksunen    Filbyt.10.27    Tony Henriksson  Lejon. 10.75
Christer Jonsson  Dackar. 9.73    Pekka Hautamäki  Pirat. 10.71
Jörgen Johansson  Skepp. 9.46    Patrik Andersson  Gnist. 10.47
Mikael Karlsson  Dackar. 9.43
Veijo Touroniemi  Skepp. 9.43
Mats Lööf     Solkar. 9.32
Bertil Andersson  Dackar. 9.29
 
 PLAY OFF SEMIFINAL 1:1. Mariestad.
 Njudungarna     60   Örnarna       34
 Ulf Blomqvist    15   Börje Ring      7
 Göran Waltersson  13   Börje Klingberg   6
 Conny Ivarsson   11   Lars Hammarberg   5
 Uno Johansson    11   Stefan Andersson   5
 Thomas Ek      6   Kenneth Nyström   4
 Alf Trofast     3   Mats Olsson     4
 Conny Samuelsson   1   Roland Eliasson   3
 Roger Gustavsson   0   Karl-Erik Claesson  0
 
 SEMIFINAL 1:2. Vetlanda.
 Njudungarna     49   Örnarna       46
 Conny Ivarsson   12   Lars Hammarberg   11
 Conny Samuelsson   9   Börje Klingberg   9
 Alf Trofast     8   Börje Ring      8
 Uno Johansson    7   Karl-Erik Claesson  7
 Ulf Blomqvist    7   Kenneth Nyström   6
 Roger Gustavsson   3   Mats Olsson     4
 Göran Waltersson   3   Stefan Andersson   1
 Thomas Ek      0   Niklas Karlsson   0
 
Aggragate. Njudungarna 4-109. Örnarna 0-80. Njudungarna to final.
Örnarna get third place.
 
 SEMIFINAL 2:1. Stockholm.
 Kaparna       57   Getingarna     39
 Jan Andersson    15   Tommy Nilsson    13
 Pierre Brannefors  11   Jimmy Nilsen    10
 Björn Andersson   11   Erik Stenlund    8
 Kari Virta      8   Dennis Juhlén    3
 Anders Kling     6   Per-Ove Gudmundsson 2
 Christer Johansson  5   Jimmie Magnusson   2
 Kenneth Selmosson  1   Peter Nahlin     1
               Roger Söderberg   0
 
 SEMIFINAL 2:2. Göteborg.
 Kaparna       52   Getingarna     44
 Jan Andersson    14   Tommy Nilsson    16
 Pierre Brannefors  10   Jimmy Nilsen    10
 Björn Andersson   9   Erik Stenlund    7
 Anders Kling     8   Peter Nahlin     7
 Christer Johansson  6   Dennis Juhlén    3
 Kari Virta      3   Jimmie Magnusson   1
 Gert Gillholm    2   Roger Söderberg   0
               Robert Bergsten   0
 
Aggregate. Kaparna 4-109. Getingarna 0-83. Kaparna to final.
Getingarna get fourth place.
 
 PLAY OFF FINAL 1. Göteborg.
 Kaparna       65   Njudungarna     31
 Pierre Brannefors  14   Ulf Blomqvist    10
 Björn Andersson   14   Uno Johansson    8
 Jan Andersson    14   Thomas Ek      5
 Anders Kling     9   Conny Samuelsson   4
 Kari Virta      6   Conny Ivarsson    4
 Christer Johansson  3   Alf Trofast     0
 Gert Gillholm    3   Göran Waltersson   0
               Roger Gustavsson   0
 
 FINAL 2. Vetlanda.
 Kaparna       55   Njudungarna     41
 Jan Andersson    14   Ulf Blomqvist    11
 Pierre Brannefors  14   Uno Johansson    9
 Björn Andersson   12   Alf Trofast     8
 Anders Kling     8   Göran Waltersson   6
 Kari Virta      4   Conny Samuelsson   3
 Christer Johansson  3   Thomas Ek      2
 Gert Gillholm    0   Conny Ivarsson    1
               Roger Gustavsson   1
 
Aggregate. Kaparna 4-120. Njudungarna 0-72. Kaparna team champions.
 
              TEST MATCHES.
 
 Augsburg D 8/4.
Germany 43 S.Deser 12 C.Brandt 11 J.Aigner 10
 G.Riss 10
Sweden 32 T.Nilsson 11 U.Johansson 8 S.Lindblom 7
 A.Michanek 6
Hungary 20 J.Balogh 6 J.Petrikovics 6 I.Rusz 4
 J.Szirgozki
Austria 1 C.Pilotto 1 K.Nadegger 0 H.Schatzer 0
 F.Schützenhofer 0
 
 Målilla 14/6.
Denmark 58 E.Gundersen 17 P.Ravn 13 B.Petersen 11 H.Nielsen 9
 J.Eskildsen 4 P.Eriksen 2 J.Jörgensen 2 J.Rasmussen 0
Sweden 50 J.Andersson 15 P.Brannefors 13 T.Nilsson 12 J.Nilsen 5
 P.Jonsson 4 Pa.Karlsson 0 A.Kling 0
 
 LONG-TRACK. Kumla 16/9.
1.Anders Michanek  Gamarna
2.Erik Stenlund   Getingarna
3.Tommy Nilsson   Getingarna
4.Hans Frisk     Indianerna
5.Rolf Sundberg   Vargarna
6.Uno Johansson   Njudungarna
 
Index 1985