1985
 IND.QUALIFICATION. Västervik.
1.Tommy Nilsson Get 15 2.Kenneth Nyström Örn 13 3.Patrik Karlsson Varg 12
4.Conny Ivarsson Njud 11 5.Christer Jonsson Dack 10 6.Per-Ove Gudmundsson
Get 8+ 7.Mikael Messing Rosp 8+ 8.Jörgen Johansson Skep 7 9.Conny
Samuelsson Njud 7 10.Jimmie Magnusson Get 7 11.Anders Kling Kap 6
12.Dennis Löfqvist Bys 5 13.Sören Brolin Gam 4 14.Ulf Blomqvist Njud 2
15.Lars Johansson Pir 1 16.Niklas Karlsson Örn 1
 5 to final.
 
 IND.QUALIFICATION. Nyköping.
1.Jimmy Nilsen Get 14 2.Peter Nahlin Get 12 3.Mikael Blixt Varg 11
4.Bengt Jansson Rosp 11 5.Thomas Ek Njud 10+ 6.Roger Sundberg Bys 10+
7.Roland Dannö Ind 8 8.Lars Andersson Gam 7 9.Börje Ring Örn 7 10.Kent
Rickardsson Mas 7 11.Tony Olsson Bys 5 12.Magnus Jonsson Smed 5 13.Mikael
Löfqvist Bys 4 14.Tommy Celander Lej 4 15.Christer Rohlén Ind 3 16.Bo
Arrhén Gam 2
 5 to final.
 
 IND.QUALIFICATION. Hagfors.
1.Erik Stenlund Get 14 2.Pierre Brannefors Kap 11 3.Mikael Teurnberg
Rosp 10 4.Lillebror Johansson Solk 10 5.Peder Messing Rosp 10 6.Per
Jonsson Get 9 7.Tommy Lindgren Ind 8 8.Kjell Nielsen Ind 8 9.Lars
Hammarberg Örn 8 10.Åke Fridell Ind 6 11.Mats Lööf Solk 4 12.Kent Björk
Solk 4 13.Uno Johansson Dack 4 14.Roger Gustavsson Njud 3 15.Hans Hallén
Vals 1 16.Johan Zackrisson Varg 0
 5 to final, Jan Andersson Kap seeded to final.
 
  IND.FINAL. Målilla 7/9.        JUNIOR. Norrköping 14/9.
 1.Erik Stenlund   Getingarna 12   1.Mikael Blixt    Vargarna  14
 2.Tommy Nilsson   Getingarna 11+  2.Tony Olsson    Bysarna   13
 3.Jan Andersson   Kaparna   11+  3.Mikael Messing   Rospiggarna 10
 4.Jimmy Nilsen   Getingarna 11+  4.Conny Ivarsson   Njudungarna 9
 5.Conny Ivarsson  Njudungarna 11+  5.Claes Ivarsson   Njudungarna 9
 6.Patrik Karlsson  Vargarna  11+  6.Roland Dannö    Indianerna  9
 7.Bengt Jansson   Rospiggarna 10   7.Lars Andersson   Gamarna   7
 8.Kenneth Nyström  Örnarna   9   8.Hans Wahlström   Vargarna   7
 9.Pierre Brannefors Kaparna   7   9.Ulf Helander    Vargarna   7
10.Peter Nahlin   Getingarna  6  10.Dennis Löfqvist  Bysarna   7
11.Christer Jonsson Dackarna   4  11.Tony Gudbrand   Örnarna   6
12.Thomas Ek     Njudungarna 4  12.Niklas Karlsson  Örnarna   6
13.Lillebr.Johansson Solkatterna 3  13.Christer Rohlén  Indianerna  4
14.Mikael Teurnberg Rospiggarna 3  14.Tommy Lindgren   Indianerna  4
15.Roger Sundberg  Bysarna   3R  15.Ove Österberg   Indianerna  4
16.Peder Messing   Rospiggarna 2  16.Mikael Teurnberg  Rospiggarna 2R
17.Mikael Blixt   Vargarna   1  17.Johan Staaf    Piraterna  1
                     Thomas Ek     Njudungarna qns
 
 PAIRS. Huddinge 1/8.
1.Getingarna  27 Erik Stenlund 16 Tommy Nilsson 11
2.Kaparna   20 Pierre Brannefors 17 Anders Kling 3
3.Njudungarna 18+ Conny Ivarsson 10+ Thomas Ek 8
4.Bysarna   18+ Dennis Löfqvist 9+ Tony Olsson 9
5.Solkatterna 16 Lillebror Johansson 10 Patrik Palovaara 6
6.Indianerna  15 Roland Dannö 12 Ove Österberg 3
7.Gamarna   12 Lars Andersson 7 Kent Rickardsson 5
 
 ELITE LEAGUE       DIVISION 1        DIVISION 2 North
1.Getingarna  26    1.Bysarna    26    1.Tuna Rebels  21
2.Njudungarna  15    2.Dackarna   20    2.Valsarna   18
3.Kaparna    15    3.Smederna   20    3.Lindarna   15
4.Vargarna   15    4.Rospiggarna  17    4.Gävle     11
5.Indianerna  12    5.Lejonen    17    5.Griparna    9
6.Solkatterna  10    6.Filbyterna   8    6.Masarna    6
7.Örnarna    10    7.Brassarna   2    7.Eldarna    4
8.Gamarna    7    8.Vikingarna   2     DIVISION 2 South
                          1.Piraterna   21
                          2.Skepparna   19
                          3.Korparna   13
                          4.Gnistorna   6
                          5.Pilarna    1
 
              POINTS AND AVERAGES.
 
 Getingarna     M P P+b/Hx5    Vargarna      M P P+b/Hx5
Tommy Nilsson   14 190 13.45    Patrik Karlsson  14 171 12.15
Per Jonsson    12 140 12.50    Mikael Blixt    14 128 10.23
Erik Stenlund   12 130 12.41    Johan Zachrisson  14 119 9.35
Per-O. Gudmundsson 13 96 9.83    Hans Wahlström   14 113 9.03
Jimmie Magnusson  13 93 8.62    Ulf Helander    14 56 6.03
Jimmy Nilsen    5 63 13.27    Tomas Andersson  14 53 4.68
Dennis Juhlén    8 54 8.51    Bengt-O. Karlsson  4  9 5.50
Peter Nahlin    12 52 6.93    Tomas Söderberg   4  7 5.00
Roger Nordlund   9 15 5.94    Anders Olsson    6  4 3.12
Roger Söderberg   6  8 5.00    Anders Ringqvist  7  4 1.05
Robert Bergsten   1  2       Fredrik Örnedahl  1  0
 
 Kaparna                Njudungarna
Pierre Brannefors 13 168 12.68    Conny Ivarsson   14 155 11.34
Björn Andersson  11 126 12.79    Thomas Ek     14 138 10.27
Anders Kling    13 116 9.01    Roger Gustavsson  14 94 8.28
Jan Andersson    6 88 14.83    Conny Samuelsson  13 91 9.11
Christer Johansson 13 59 5.07    Ulf Blomqvist   11 90 9.60
Kari Virta     4 32 9.75    Claes Ivarsson   13 85 8.33
Mats Andersson   4 16 4.47    Göran Waltersson  10 29 5.54
Björn Holmström  11 13 2.42    Mikael Ritterwall  8 14 5.94
Kenneth Selmosson 10 12 2.19    Alf Trofast     9 13 4.25
Gert Gillholm    4  5 2.73    Steinar Rydén    1  0
Thomas Johansson  2  4       
Freddie Winberg   1  1       Solkatterna
                   Lilleb. Johansson 13 160 11.79
 Indianerna              Lars Ericsson   13 120 9.70
Tommy Lindgren   14 115 8.77    Jan Ericsson    12 113 9.75
Roland Dannö    14 100 8.75    Kent Björk     13 94 8.06
Åke Fridell    14 97 8.49    Patrik Palovaara  13 46 5.45
Ove Österberg   14 93 7.65    Mats Lööf      7 32 6.56
Kjell Nielsen   13 72 7.73    Stellan Karlsson  13 21 4.03
Christer Rohlén   8 63 10.45    Tony Zetterström  9 16 4.32
Jan Davidsson    7 38 7.88    Roger Karlsson   5  3 2.50
Krister Gardell   9 29 6.30
Thomas Engman    5 13 4.25    Gamarna
Leif Andersson   5  4 2.33    Lars Andersson   13 116 9.15 
Sten Harnesk    2  3       Kent Rickardsson  14 115 8.96
Håkan Andersson   3  1 1.00    Sören Brolin    14 88 7.71
                   Anders Michanek   6 78 12.90
 Örnarna               Bo Arrhén     14 62 5.81
Kenneth Nyström  14 122 9.42    Anders Nilsson   14 54 5.00
Lars Hammarberg  13 119 9.35    Patric Eriksson  13 32 4.08
Börje Ring     14 116 8.67    Mikael Heyman    9  9 1.96
Niklas Karlsson  14 84 7.15    Mikael Olsson    6  6 4.50
Mats Olsson    11 48 6.89    Robert Andersson  2  0
Tony Gudbrand   10 44 7.43    
Mikael Ström    13 41 6.37    Div.2 North    Team P/Hx5
Peter Karlsson   7 36 7.88    Bernt Persson   Tuna R.15.00 
Stefan Andersson  5 10 3.44    Hans Hallén    Valsar.13.50
Börje Klingberg   2  6       Ossi Henriksson  Tuna R.12.42
Per-Otto Ekman   2  0       Tommy Steen    Lindar.11.52
Roland Eliasson   1  0       Anders Condé    Masar. 11.43
                   Leif Karlsson   Masar. 10.74
 Division 1     Team P+b/Hx5   Eddie Davidsson  Valsar.10.00
Mikael Teurnberg  Rospig.13.21    Tommy Mannby    Tuna R. 9.84
Uno Johansson   Dackar.13.14    Ulf Persson    Lindar. 9.63
Dennis Löfqvist  Bysar. 12.97    Tommy Carlberg   Gripar. 9.50
Sam Nicholajsen  Dackar.12.74    Mats Boström    Gripar. 9.38
Tony Olsson    Bysar. 12.68    Mark Lange     Tuna R. 9.25
Olli Tyrväinen   Smeder.12.33    Cacimier Nilsson  Lindar. 9.23
Mikael Löfqvist  Bysar. 12.16    Peter Hugosson   Tuna R. 9.17
Mikael Messing   Rospig.11.91    
Hans Danielsson  Lejon. 11.74    Div.2 South 
Juha Moksunen   Viking.11.64    Jörgen Johansson  Skepp. 13.12
Bengt Jansson   Rospig.11.49    Johan Staaf    Pirat. 12.97
Patrik Åhlund   Lejon. 11.46    Jan Moksunen    Skepp. 12.50
Jimmy Andersson  Lejon. 11.35    Lars Johansson   Pirat. 12.19
Christer Jonsson  Dackar.10.95    Nils O Haraldsen  Korpar.11.50
Magnus Jonsson   Smeder.10.67    Robert Langeland  Pirat. 11.43
André Larsen    Bysar. 10.61    Joakim Carlzén   Skepp. 10.97
Peder Messing   Rospig.10.59    Jan Torstensson  Pirat. 10.91
Pier. Strangefeldt Filbyt.10.58    Per Henriksson   Skepp. 9.81
Tommy Celander   Lejon. 10.56    Patrik Olsson   Skepp. 9.42
Peter Olsen    Brass. 10.00
Roger Sundberg   Bysar. 9.71
Mika. Reinholdsson Filbyt. 9.67
Arne Svendsen   Bysar. 9.64
Teddie Jönsson   Brass. 9.55
 
 PLAY OFF MATCH 1. Norrköping 10/9.
1.Vargarna      31   2.Getingarna     29
 Mikael Blixt     9    Per Jonsson     9
 Hans Wahlström    7    Tommy Nilsson    7
 Patrik Karlsson   6    Erik Stenlund    7
 Tomas Andersson   5    Per-Ove Gudmundsson 5
 Johan Zachrisson   4    Jimmie Magnusson   1
3.Njudungarna     25   4.Kaparna       23
 Conny Ivarsson    9    Jan Andersson    12
 Ulf Blomkvist    5    Björn Andersson   5
 Claes Ivarsson    5    Pierre Brannefors  5
 Thomas Ek      5    Mats Andersson    1
 Conny Samuelsson   1    Kari Virta      0
 
 MATCH 2. Göteborg 12/9.
1.Getingarna     35   2.Kaparna 32
 Per Jonsson     11    Jan Andersson    11
 Erik Stenlund    8    Björn Andersson   9
 Tommy Nilsson    7    Pierre Brannefors  8
 Per-Ove Gudmundsson 5    Kari Virta      4
 Peter Nahlin     4    Mats Andersson    0
3.Vargarna      26   4.Njudungarna     14
 Mikael Blixt     8    Conny Ivarsson    6
 Hans Wahlström    7    Thomas Ek      5
 Ulf Helander     5    Conny Samuelsson   3
 Patrik Karlsson   4    Claes Ivarsson    3
 Johan Zachrisson   2    Ulf Blomkvist    0
 
 MATCH 3. Vetlanda 17/9.
1.Getingarna     33   2.Njudungarna     28
 Tommy Nilsson    11    Mikael Ritterwall  7
 Erik Stenlund    9    Conny Ivarsson    7
 Per Jonsson     7    Claes Ivarsson    5
 Per-Ove Gudmundsson 3    Roger Gustavsson   5
 Peter Nahlin     3    Göran Waltersson   4
3.Vargarna      24   4.Kaparna       23
 Patrik Karlsson   10    Jan Andersson    11
 Mikael Blixt     6    Pierre Brannefors  8
 Tomas Andersson   5    Björn Andersson   2
 Hans Wahlström    3    Kari Virta      1
 Johan Zachrisson   0    Christer Johansson  1
 
 MATCH 4. Stockholm 19/9.
1.Getingarna     40   2.Vargarna      29
 Per Jonsson     11    Mikael Blixt     9
 Tommy Nilsson    11    Patrik Karlsson   8
 Peter Nahlin     8    Hans Wahlström    5
 Erik Stenlund    7    Tomas Andersson   4
 Per-Ove Gudmundsson 3    Ulf Helander     3
3.Kaparna       22   4.Njudungarna     17
 Jan Andersson    11    Conny Ivarsson    7
 Pierre Brannefors  6    Claes Ivarsson    5
 Björn Andersson   5    Mikael Ritterwall  3
 Christer Johansson  0    Thomas Ek      2
 Kari Virta      0    Roger Gustavsson   0
 
Aggregate. Getingarna 11-137. Vargarna 7-11. Kaparna 3-100. 
Njudungarna 3-84. Getingarna team champions.
 
Index 1986