1990
 IND.QUALIFICATION. Eskilstuna 1/8.
1.Henrik Gustafsson Ind 15 2.Peter Nahlin Smed 14 3.Niklas Karlsson Örn 13
4.Dennis Löfqvist Bys 10 5.Jörgen Johansson Skep 10 6.Bo Arrhén Stoc 9
7.Mikael Ritterwall Vet 8 8.Patrik Karlsson Rosp 8 9.Roger Söderberg
Smed 8 10.Magnus Zetterström E/K 7 11.Tobias Andersson Grip 4 12.Mats
Malmberg Stoc 3 13.Jan Bergqvist Smed 3R 14.Rickard Röseby Varg 2 15.Tony
Zetterström Dack 2 16.Kent Rickardsson Rosp 2 17.Ove Österberg Ind 1
 5 to final.
 
 IND.QUALIFICATION. Västervik 1/8.
1.Per Jonsson Stoc 14+ 2.Erik Stenlund Rosp 14+ 3.Conny Ivarsson Vet 13
4.Tony Olsson Bys 12 5.Stefan Dannö Ind 11 6.Anders Kling Dack 10
7.Mikael Andersson Vet 7 8.Joakim Karlsson Skep 7 9.Christer Jonsson
Dack 6 10.Mikael Löfqvist Bys 6 11.Magnus Axelsson Vet 5 12.Magnus
Oscarsson Ind 4 13.Stefan Lardner Rosp 4 14.Andreas Bruce Dack 3
15.Robert Johansson Smed 3 16.Jörgen Hultgren Skep 1
 5 to final.
 
 IND.QUALIFICATION. Karlstad 1/8.
1.Jimmy Nilsen Stoc 15 2.Christer Rohlén Ind 13 3.Jan Andersson Vet 12+
4.Tony Rickardsson Stoc 12+ 5.Mikael Teurnberg Rosp 11 6.Mikael Karlsson
Örn 9+ 7.Claes Ivarsson Vet 9+ 8.Lillebror Johansson Örn 8 9.Göran Flood
Ind 6 10.Jimmy Engman Stoc 5 11.Mikael Olsson Skep 5 12.Anders Condé
E/K 4 13.Raymond Smedh Smed 3 14.Hans Hallén Vals 3 15.Jonas Wallin
Grip 3 16.Stefan Ekberg Skep 2
 5 to final, Peter Karlsson Örn seeded to final.
 
  IND.FINAL. Stockholm 22/9.       JUNIOR. Hagfors 15/9.
 1.Tony Rickardsson Stockholm U 15   1.Joakim Karlsson  Skepparna  13
 2.Erik Stenlund   Rospiggarna 14   2.Tony Rickardsson  Stockholm U 11+
 3.Per Jonsson    Stockholm U 13   3.Stefan Dannö    Indianerna 11+
 4.Jimmy Nilsen   Stockholm U 10   4.Stefan Lardner   Rospiggarna 11+
 5.Peter Nahlin   Smederna  10   5.Raymond Smedh   Smederna  10
 6.Peter Karlsson  Örnarna   9   6.Mikael Karlsson  Örnarna   10
 7.Jan Andersson   Vetlanda   8   7.Göran Flood    Indianerna 10
 8.Dennis Löfqvist  Bysarna   8   8.Magnus Damberg   Korparna   7
 9.Mikael Teurnberg Rospiggarna 7   9.Robert Johansson  Smederna   6
10.Conny Ivarsson  Vetlanda   6  10.Niklas Klingberg  Örnarna   6
11.Christer Rohlén  Indianerna  6  11.Patrik Johansson  Smederna   6
12.Jörgen Johansson Skepparna  5  12.Mikael Haglund   Indianerna  5
13.Niklas Karlsson  Örnarna   3  13.Jimmy Engman    Stockholm U 5
14.Anders Kling   Dackarna   2  14.Magnus Oscarsson  Indianerna  3
15.Stefan Dannö   Indianerna  2  15.Robert Ljungholm  Stockholm U 3
16.Bo Arrhén     Stockholm U 1R  16.Mats Malmberg   Stockholm U 1
17.Henrik Gustafsson Indianerna  0
  Tony Olsson    Bysarna   qns
 
 PAIRS. Kumla 8/8.
1.Stockholm U 44 Per Jonsson 27 Jimmy Nilsen 17
2.Bysarna   38 Tony Olsson 25 Dennis Löfqvist 13
3.Vetlanda   30 Conny Ivarsson 16 Claes Ivarsson 14
4.Smederna   29 Peter Nahlin 25 Roger Söderberg 4
5.Örnarna   27 Niklas Karlsson 17 Peter Karlsson 10
6.Rospiggarna 25 Erik Stenlund 14 Mikael Teurnberg 11
7.Skepparna  24 Joakim Karlsson 20 Jörgen Johansson 4
8.Indianerna  21 Henrik Gustafsson 21 Christer Rohlén 0
9.Dackarna   15 Christer Jonsson 8 Anders Kling 7
 
 ELITE LEAGUE       DIVISION 1        DIVISION 2 North
1.Indianerna  24    1.Skepparna   20    1.Masarna    23
2.Örnarna    23    2.Griparna   14    2.Filbyterna  19
3.Vetlanda   17    3.Vargarna   12    3.Gävle     12
4.Bysarna    14    4.Valsarna    7    4.Örebro     3
5.Stockholm U  13    5.Eskil/Karls.  7    5.Eldarna    3
6.Rospiggarna  11    6.Kaparna    0     DIVISION 2 South
7.Smederna    6                 1.Korparna   23
8.Dackarna    4                 2.Piraterna   17
                          3.Pilarna    5
                          4.Gnistorna   3
Eskilstuna and Karlstad became Eskilstuna/Karlstad.
 
              POINTS AND AVERAGES.
 
 Indianerna     M P P+b/Hx5    Örnarna      M P P+b/Hx5
Henrik Gustafsson 14 132 12.37    Kelvin Tatum    14 151 13.05
Christer Rohlén  14 116 10.61    Niklas Karlsson  14 102 9.64
Lars Gunnestad   14 102 10.43    Peter Karlsson   13 98 10.48
Simon Wigg     12 100 10.61    Rick Miller    14 93 9.47
Stefan Dannö    14 82 8.82    Mikael Karlsson  14 74 7.54
Magnus Oscarsson  13 56 7.67    Lilleb. Johansson 13 47 6.36
Göran Flood    13 48 7.78    Niklas Klingberg  14 46 6.19
Mikael Haglund   7 14 5.66    Tomas Olsson    12 16 4.42
Ove Österberg    4  9 6.66    Tomas Aronsson   2  4
Kjell Nielsen    3  3 2.78    Peter K Karlsson  1  0
Kenneth Johansson  2  3
                    Bysarna
 Vetlanda               Dennis Löfqvist  14 123 11.29
Hans Nielsen    14 153 13.75    Ronnie Correy   14 119 10.82
Claes Ivarsson   14 111 10.74    Tony Olsson    12 117 12.15
Conny Ivarsson   14 105 10.54    Mikael Löfqvist  13 83 9.26
Jan Andersson   14 86 9.28    Kenneth Lindby   14 74 7.59
Mikael Ritterwall 14 65 7.26    Brian Karger    5 37 11.50
Kenneth Nyström  13 53 7.39    Jonny Hammarberg  12 25 4.82
Mikael Andersson  8 20 5.55    Paul Mårtensson  12 22 5.00
Magnus Axelsson   8 18 5.25    Kristian Hultgren  5  7 3.18
Stefan Nilsson   5  7 6.87    Marcus Andersson  2  3
Conny Samuelsson  7  7 3.75    Conny Nordgren   2  2
Peter Andersson   1  0       Håkan Othberg    1  0
 
 Stockholm U              Rospiggarna
Jimmy Nilsen    14 139 11.96    Mikael Teurnberg  14 111 9.36
Per Jonsson    14 136 12.41    Erik Stenlund   14 100 10.26
Tony Rickardsson  14 110 9.59    Einar Kyllingstad 14 91 8.59
Bo Arrhén     12 55 6.56    Patrik Karlsson  14 80 7.94
Mats Malmberg   14 46 5.30    Shawn Moran    10 73 12.74
Jimmy Engman    14 43 5.19    Stefan Lardner   12 49 6.22
Gary Hicks     5 31 9.72    Kent Rickardsson  14 36 5.37
Robert Ljungholm  14 21 4.81    Mikael Messing   10 24 5.35
Sören Brolin    1  3       Joakim Messing   8 17 6.66
Lenny Hamrén    1  1       Mikael Ingvarsson  1  0
Mattias Engman   6  0
Mårten Kronqvist  1  0       Dackarna
                   Martin Dugard   10 92 9.32
 Smederna               Anders Kling    14 85 7.10
Peter Nahlin    14 131 10.71    Christer Jonsson  14 79 6.85
Andrew Silver   13 103 9.23    John Davis     8 57 8.02
Olli Tyrväinen   14 84 7.54    Tony Zetterström  13 29 4.74
Roger Söderberg  14 54 6.41    Tony Samuelsson  12 29 3.94
Robert Johansson  13 49 6.25    Andreas Bruce    9 24 4.81
Raymond Smedh   14 36 4.66    John Jensen    11 24 3.87
Jan Bergqvist   11 20 4.63    Tommy Nilsson    3 15 6.82
Patrik Johansson  10 14 4.28    Leif Jonsson    6  4 3.18
Fredrik Possnert  2  6       Stefan Andersson  3  4 1.82
Pierre Carlsson   5  4 2.78
                    Division 2 North  Team P/Hx5
 Division 1     Team P+b/Hx5   Petri Kokko    Filbyt.14.37
Tomas Karlsson   Vargar.14.50    Jan Andersen    Masar. 12.86
Jörgen Johansson  Skepp. 13.82    Anders Nilsson   Masar. 12.34
Vesa Ylinen    Gripar.13.19    Jonas Grönstrand  Masar. 12.22
Joakim Karlsson  Skepp. 13.10    Håkan Schander   Filbyt.11.72
Per Sörensen    Skepp. 12.00    Marko Hyyryläinen Gävle 11.67
Mikael Olsson   Skepp. 11.82    Jimmy Utterström  Masar. 11.43
Ole Hansen     Vargar.11.53    Jan Nordvall    Masar. 10.83
Arnt Förland    Valsar.11.00    Joakim Lindqvist  Filbyt. 9.81
Mik. Reinholdsson Gripar.10.87    Lars Sandberg   Filbyt. 9.69
Aki Ala-Riihimäki Es./Ka.10.77
Tobias Andersson  Gripar.10.48    Division 2 South
Tony Gudbrand   Vargar.10.33    Björn Olsson    Pirat. 13.04
Jörgen Hultgren  Skepp. 10.00    Peter Olsen    Korpar.13.04
Stefan Ekberg   Skepp. 9.61    Börje Ring     Pirat. 12.97
Magnus Zetterström Es./Ka. 9.53    Magnus Damberg   Korpar.12.97
Mikael Heyman   Gripar. 9.13    Mikael Relfsson  Korpar.11.33
Hans Hallén    Valsar. 8.68    Björn-Ivar Fauske Pilar. 11.00
Roger Karlsson   Valsar. 8.54    Ola Damberg    Korpar. 9.81
Mats Boström    Gripar. 8.54    Lennart Krüger   Korpar. 9.37
 
 PROMOTION MATCH 1 division 2. Avesta 13/9.
1.Masarna       36   2.Korparna      31
 Jan Andersen    10    Peter Olsen     11
 Jimmy Utterström  10    Mikael Relfsson   6
 Anders Nilsson    7    Magnus Damberg    5
 Jan Nordvall     6    Ola Damberg     5
 Jonas Grönstrand   3    Lennart Krüger    4
3.Filbyterna     28   4.Piraterna      11
 Petri Kokko     12    Björn Olsson     7
 Markko Rintanen   7    Håkan Antonsson   3
 Håkan Schander    4    Patrik Stenberg   1
 Peter Svensson    3    Börje Ring      0
 Fredrik Johansson  2    Lennart Persson   0
 
 MATCH 2. Linköping 20/9.
1.Korparna      33+   2.Masarna       33+
 Peter Olsen     10    Jan Andersen    11
 Magnus Damberg    9    Jonas Grönstrand   8
 Pierre Ström     7    Anders Nilsson    6
 Mikael Relfsson   5    Jimmy Utterström   5
 Ola Damberg     2    Jan Nordvall     3
3.Filbyterna     28   4.Piraterna      13
 Petri Kokko     10    Björn Olsson     7
 Lars Sandberg    9    Håkan Antonsson   3
 Håkan Schander    4    Börje Ring      2
 Markko Rintanen   3    Lennart Persson   1
 Joakim Lindqvist   2
 
 MATCH 3. Uddevalla 29/9.
1.Korparna      40   2.Masarna       28
 Peter Olsen     11    Jan Andersen    11
 Pierre Ström     9    Jimmy Utterström   6
 Magnus Damberg    8    Jan Nordvall     5
 Freddie Winberg   6    Anders Nilsson    4
 Mikael Relfsson   6    Jonas Grönstrand   2
3.Piraterna      23   4.Filbyterna     17
 Börje Ring     10    Petri Kokko     8
 Björn Olsson     8    Håkan Schander    4
 Håkan Antonsson   4    Lars Sandberg    2
 Patrik Stenberg   1    Peter Svensson    2
 Henrik Svensson   0    Fredrik Johansson  1
 
 MATCH 4. Cancelled.
 
Aggregate. Korparna 8-104. Masarna 7-97. Filbyterna 2-73. Piraterna 1-47.
Korparna and Masarna to division 1.
 
 SVEMO-CUP. Nyköping 30/9.
1.Indianerna     36   2.Vetlanda      30
 Henrik Gustafsson  12    Hans Nielsen    10
 Lars Gunnestad   11    Conny Ivarsson    7
 Christer Rohlén   7    Claes Ivarsson    6
 Stefan Dannö     3    Jan Andersson    4
 Magnus Oscarsson   3    Mikael Ritterwall  3
3.Örnarna       29   4.Bysarna       13
 Mikael Karlsson   9    Dennis Löfqvist   6
 Kelvin Tatum     8    Mikael Löfqvist   4
 Peter Karlsson    6    Brian Karger     2
 Rick Miller     6    Kenneth Lindby    1
 Niklas Karlsson   0    Niklas Johansson   0
 
              TEST MATCHES.
 
 Pocking D 15/4.
Germany 36 K.Maier 11 G.Riss 11 A.Bachhuber 8
 K.Lausch 6
Sweden 32 H.Gustafsson 9 N.Karlsson 8 Cl.Ivarsson 8
 C.Ivarsson 7
Hungary 18 R.Nagy 6 Z.Adorjan 4 J.Petrikovics 4
 S.Tihanyi 3 Z.Hajdu 1
Czechoslovakia 10 A.Kasper 7 Z.Tesar 2 Z.Schneiderwind 1
 P.Vandirek 0 J.Schinagl 0
 
Västervik 10/6.
Sweden 63 J.Nilsen 14 D.Löfqvist 13 P.Jonsson 11 C.Ivarsson 11
 H.Gustafsson 5 P.Nahlin 3 T.Olsson 3 J.Karlsson 3
Denmark 45 H.Nielsen 18 J.O.Pedersen 13 J.Jörgensen 5 G.Handberg 4
 J-H.Nielsen 2 B.Karger 2 B.Petersen 1 J.Pedersen 0
 
 Göteborg 11/6.
Sweden 62 J.Nilsen 15 D.Löfqvist 13 P.Jonsson 13 H.Gustafsson 11
 T.Olsson 4 P.Nahlin 3 C.Ivarsson 3 N.Karlsson 0
Denmark 46 J.O.Pedersen 16 H.Nielsen 10 G.Handberg 8 J.Jörgensen 8
 J.Pedersen 2 J-H.Nielsen 2 B.Karger 0 B.Petersen 0
 
 Outrup DK 13/6.
Sweden 58 P.Jonsson 13 D.Löfqvist 12 J.Nilsen 11 C.Ivarsson 8
 H.Gustafsson 8 P.Nahlin 3 T.Olsson 3
Denmark 50 H.Nielsen 16 J.O.Pedersen 11 B.Karger 10 H.Clausen 7
 G.Handberg 5 J.Jörgensen 1 J.Pedersen 0 J-H.Nielsen 0
 
Index 1991