1999
 IND.QUALIFICATION. Motala 11/8.
1.Tony Rickardsson Mas 15 2.Peter Karlsson Kap 14 3.Peter Nahlin Varg 11
4.Niklas Karlsson Varg 10 5.Stefan Ekberg Varg 10 6.Stefan Andersson
Väst 9 7.Tomas Olsson Örn 9 8.Conny Ivarsson Vet 8 9.Henrik Gustafsson
Ind 8 10.Daniel Nermark Vals 6 11.Per Wester Vals 6 12.Christer Rohlén
Örn 5 13.Per-Ola Claesson Örn 4 14.Patrik Olssson Väst 2 15.Håkan
Antonsson Pir 2R 16.Tobias Johansson T.S 1 17.Robert Johansson Väst 0
 7+2 to final.
 
 IND.QUALIFICATION. Hallstavik 11/8.
1.Jimmy Nilsen Varg 15 2.Stefan Dannö Vals 14 3.Andreas Jonsson Rosp 12
4.Mikael Karlsson Vals 12 5.Niklas Klingberg Örn 11 6.Joonas Kylmäkorpi
Kap 9 7.Magnus Zetterström Smed 8 8.Marcus Andersson Bys 6+ 9.Mikael
Teurnberg Rosp 6+ 10.Mark Keast Smed 6+ 11.Mattias Karlsson Mas 5
12.Björn Gustavsson Vet 4 13.Patrik Dybeck Ind 4 14.Freddie Eriksson
Rosp 3R 15.Jörgen Hultgren Väst 2 16.Per Jansson Get 2 17.Kenny Olsson
Bys 1
 7+2 to final.
 
  IND.FINAL. Norrköping 4/9.       JUNIOR. Norrköping 3/9.
 1.Tony Rickardsson Masarna   14   1.Joonas Kylmäkorpi Kaparna   14+
 2.Peter Karlsson  Kaparna   12+  2.Andreas Jonsson  Rospiggarna 14+
 3.Mikael Karlsson  Valsarna  12+  3.Freddie Eriksson  Rospiggarna 11
 4.Niklas Klingberg Örnarna   11   4.Andreas Bergström Masarna   9
 5.Andreas Jonsson  Rospiggarna 11   5.Emil Kramer    Örnarna   8
 6.Jimmy Nilsen   Vargarna  10   6.Magnus Karlsson  Örnarna   8
 7.Stefan Dannö   Valsarna	 8   7.Marcus Johansson  Kaparna   8
 8.Stefan Ekberg   Vargarna   8   8.Mattias Nilsson  Vetlanda   8
 9.Peter Nahlin   Vargarna   8   9.Rickard Sedelius  Smederna   7
10.Conny Ivarsson  Vetlanda   7  10.Mattias Gustavsson Vetlanda   7
11.Niklas Karlsson  Vargarna	 5  11.Anders Ljung    Västervik  6
12.Henrik Gustafsson Indianerna  5  12.Jimmy Jansson   Vargarna   5
13.Magnus Zetterström Smederna  4  13.Patrik Gustafsson Indianerna  5
14.Tomas Olsson   Örnarna	 2  14.David Ruud     Lejonen   2
15.Mikael Teurnberg Rospiggarna 2  15.Pontus Herou    Masarna   2
16.Joonas Kylmäkorpi Kaparna	 1  16.Daniel Aspegren  Vetlanda   1R
17.Marcus Andersson Bysarna   0R  17.Daniel Davidsson  Piraterna  0
                    18.Per Wiklander   Kaparna   0R
 
 PAIRS. Mariestad 30/6.
1.Rospiggarna 23 Andreas Jonsson 13 Erik Stenlund 10
2.Indianerna 20+ Henrik Gustafsson 16+ Patrik Dybeck 4
3.Örnarna 20+ Niklas Klingberg 16+ Tomas Olsson 4
4.Vargarna 20+ Peter Nahlin 11+ Jimmy Nilsen 6 Niklas Karlsson 3
5.Valsarna 18 Mikael Karlsson 15 Per Wester 3
6.Kaparna 18 Peter Karlsson 12 Joonas Kylmäkorpi 6
7.Masarna 7 Peter I Karlsson 6 Mattias Karlsson 1
 
  ELITE LEAGUE       DIVISION 1        ALLSVENSKAN
1.Valsarna   33    1.Filbyterna  12    1.Team Svelux  12
2.Masarna    31    2.Team Svelux  12    2.Filbyterna   6
3.Rospiggarna  29    3.Karlstad    8    3.Karlstad    4
4.Smederna   26    4.Getingarna   6    4.Getingarna   2
5.Kaparna    20    5.Team Viking  2
6.Vargarna   20                  AUTUMN LEAGUE 1
7.Örnarna    15     DIVISION 2       1.Piraterna   7
8.Indianerna  14    1.Piraterna   14    2.Nässjö     5
9.Västervik   13    2.Nässjö    12    3.Team Viking  0
10.Vetlanda   10    3.Lejonen    8
11.Bysarna    9    4.Gnistorna   6     AUTUMN LEAGUE 2
             5.Korparna    0    1.Lejonen    5
                          2.Korparna    4
                          3.Gnistorna   3
 
             POINTS AND AVERAGES.
 
 Valsarna      M P P+b/Hx5    Masarna      M P P+b/Hx5
Rune Holta     20 225 11.72    Tony Rickardsson  20 290 14.27
Mikael Karlsson  20 214 11.15    Antonin Kasper   19 212 11.87
Sam Ermolenko   17 193 12.29    Brian Andersen   17 161 10.18
Stefan Dannö    20 177 9.90    Peter I Karlsson  19 92 6.55
Daniel Nermark   20 87 6.63    Miroslaw Kowalik  13 86 7.73
Per Wester     19 86 6.45    Andreas Bergström 17 64 5.65
Björn Hansen    11 33 5.00    Mattias Karlsson  16 63 5.53
Henrik Tolkstam  10 21 3.38    Niklas Aspgren   15 57 6.03
                   Joakim Aspgren   2  7 
 Rospiggarna
Greg Hancock    20 229 11.44    Smederna
Andreas Jonsson  20 197 10.97    Billy Hamill    18 231 12.34
Ryan Sullivan   18 184 10.93    Mark Loram     20 223 11.86
Erik Stenlund   20 168 9.50    Scott Nicholls   16 149 10.25
Einar Kyllingstad 20 103 6.78    Magnus Zetterström 16 129 10.00
Mikael Teurnberg  19 58 5.78    John Cook     16 128 9.04
Freddie Eriksson  14 55 5.83    Daniel Andersson  15 54 5.60
Emil Lindqvist   7 29 7.17    Mark Keast     17 49 3.88
Tomas Messing    1  0       Rickard Sedelius  11 24 3.66
                   Nicklas Gallon   6 13 3.64
 Kaparna
Peter Karlsson   20 229 11.16     Vargarna
Brian Karger    20 225 11.17    Jimmy Nilsen    19 241 12.37
Joonas Kylmäkorpi 20 123 7.42    Jason Crump    17 226 13.00
Jacek Krzyzaniak  13 107 9.19    Peter Nahlin    19 180 9.85
Charlie Gjedde   18 107 7.36    Niklas Karlsson  20 153 8.42
Shane Parker    16 99 8.00    Stefan Ekberg   18 63 5.13
Kenneth Nyström   9 44 7.31    Benny Olsson    9 32 5.26
Marcus Johansson  15 24 3.04    Stefan Larsson   15 30 3.12
Pär Wiklander    4  4 1.33    Jimmy Jansson    9 21 3.38
Norvy Brandin    1  0       Anders Henriksson  4 11 4.00
Niclas Eriksson   1  0       Jimmy Nicander   5  3 0.75
Johan Karlsson   1  0       Tomas Karlsson   3  1 1.67
 
 Örnarna                Indianerna
Jason Lyons    20 232 11.24    Henrik Gustafsson 20 225 11.33
Niklas Klingberg  19 214 10.98    Leigh Adams    20 211 10.51
Chris Louis    14 151 11.69    Lars Gunnestad   20 195 9.86
Andy Smith     17 134 8.75    Kaj Laukkanen   17 101 7.44
Christer Rohlén  20 85 5.82    Patrick Dybeck   18 89 6.39
Tomas Olsson    17 54 5.00    Robert Eriksson  16 53 5.25
Emil Kramer    10 36 5.92    Patrik Gustafsson 12 31 4.62
Per-Ola Claesson  14 30 3.73    Fredrik Pettersson 6 18 3.75
Magnus Karlsson   8 12 2.33    Göran Flood     8  7 2.75
                   Niklas Fridell   1  2
 Västervik              Mathias Karlsson  1  0
Todd Wiltshire   19 240 10.99
Stefan Andersson  18 188 10.15     Vetlanda
Craig Boyce    19 151 7.80    John Jörgensen   19 222 11.21
Patrik Olsson   20 112 6.11    Bjarne Pedersen  20 179 8.91
Robert Johansson  19 90 6.53    Jesper B Jensen  16 178 10.86
Jörgen Hultgren  19 89 6.15    Conny Ivarsson   18 141 8.30
Nicki Pedersen   2 13       Björn Gustavsson  18 85 6.37
Anders Ljung    5  8 2.65    Daniel Aspegren  13 26 3.33
Robert Lönnblom   3  7 3.75    Claus Kristensen  9 21 4.63
Joakim Karlsson   1  0       Mattias Gustavsson 15 20 2.45
                   Conny Samuelsson  2  4
 Bysarna               Mattias Nilsson   5  4 2.00
Tomas Topinka   20 204 9.34    Johan Hagelvik   1  0
Ronnie Correy   15 197 11.10
Marcus Andersson  20 106 6.04    ALLSVENSKAN
Petri Kokko    19 86 5.71    Piotr Protasiewicz Filbyt.13.91
Mark Lemon     10 76 7.41    Joe Screen     Team S.13.85
Kenny Olsson    15 36 4.18    Gary Havelock   Filbyt.13.75
Dennis Löfqvist   8 30 4.87    Rafal Dobrucki   Karls. 13.57
Jiri Stancl     3 25 8.44    Sebastian Ulamek  Team S.13.29
Trygve Jensen   15 24 3.33    Lee Richarson   Filbyt.12.73
Mathias Appelgren  1  1       Dean Barker    Team S.12.11
                   Leigh Lanham    Filbyt.12.06
 AUTUMN LEAGUE 1           Jan Andersen    Karls. 11.92
Patrick Dybeck   Team V.13.86    Hans N Andersen  Team S.11.91
Ronnie Pedersen  Pirat. 13.65    Tobias Johansson  Team S.11.07
Peter Andersson  Nässjö 12.36    Per Jansson    Geting.10.89
Jimmy Jansson   Pirat. 12.31
Daniel Davidsson  Pirat. 12.07    AUTUMN LEAGUE 2
Håkan Antonsson  Pirat. 12.03    Gregorz Walaszek  7 38 105 1 13.95
Kim Brandt     Nässjö 11.53    Piotr Paluch    5 29 76 4 13.79
Carsten Hansen   Nässjö 10.95    Henrik Wedel    6 28 62 6 12.14
                   Michael Aszenberg  4 21 49 1 11.90
                   Emil Kramer     7 36 79 5 11.67
                   Magnus Karlsson   8 43 84 6 10.47
 
Index